★☆دخــــ❤ـــــ❤ـــــ❤ـــترگرگانی☆★

❤زنــــدگی بال وپری دارد باوسعت مــــــرگ،پرسشی دارد اندازه ی عـــــــــــشق❤

 

مـטּ ـهـر روز و ـهر لحظـﮧ نگرـانتـ مے شومـ ڪــﮧ چــﮧ مے ڪنـے ؟!

پنجـره ے اُتـآقمـ رـآ بــآز مے ڪنمـ و فریــآد مے زنمـ

تنهـآییتـ برـآے مـטּ

غصـﮧ ـهـآیـتـ برـآے مـטּ

ـهمـﮧ ے بُغضـهـآ و اَشڪ هـآیتـ برـآے مـטּ

بخنـد برـآیمـ بخنـد

آنقـدر بلنـد ڪـﮧ مـטּ ـهمـ بشنومـ صــدـآے خنـده ـهـآیتـ رـآ

صـدـآے ـهمیـشـﮧ خوبـ بودنتـ رـآ

دلمـ برـآیتـ تنگـ شده

دوستتـ دـآرمـ .


[ شنبه ۲۳ اردیبهشت۱۳۹۱ ] [ 11:49 ] [ ❤مهســــــــــــا ❤❤فـــــــــــــاطی❤ ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه